автоматика котельной Инженер-сервис проект, монтаж, поставка, пуско-наладка систем КИП и А котельных. Введення
Системні вимоги для Microsoft Office Excel
Що нового в Excel 2007?
Як запустити програму Excel 2007?
Склад вікна і налаштування програми Excel 2007
   Рядок назви
   Кнопка «Office»
   Меню типових завдань
   Як набудувати список останніх документів?
   Стрічка
   Як переходити по стрічці від вкладки до вкладки?
   Як додати вкладку «Розробник» на стрічку?
   Як скрутити і розвернути стрічку?
   Як налаштувати спливаючі підказки кнопок команд на стрічці?
   Як набудувати швидкий стиль попереднього перегляду?
   Панель швидкого доступу
   Як налаштувати розташування панелі швидкого доступу?
   Як додати кнопки основних команд на панель швидкого доступу?
   Як додати кнопки додаткових команд на панель швидкого доступу?
   Як додати кнопки команд із стрічки на панель швидкого доступу?
   Рядок формул
   Як додати рядок формул у вікно програми?
   Як змінити розміри рядка формул?
   Як змінити розмір адресного віконця?
   Табличне поле
   Як змінити колір табличної сітки?
   Як змінити вигляд табличного поля?
   Як в режимі розмітка сторінки додати лінійку?
   Як налаштувати одиниці виміру лінійки?
   Як набудувати відображення ярликів режимів перегляду?
   Як набудувати розбиття аркуша на стандартні сторінки табличного поля?
   Масштаб зображення табличного поля
   Як змінити масштаб зображення табличного поля?
   Як набудувати відображення регулювальника масштабу на рядку стану?
   Як змінити масштаб виділеного фрагмента табличного поля?
   Як змінити масштаб табличного поля за допомогою миші?
   Смуги прокрутки
   Як додати або прибрати смуги прокрутки?
   Рядок стану
   Як налаштувати склад рядка стану?
   Робота з клавішею Alt
Загальні налаштування програми Excel
Створення, збереження і відкриття книги Excel
Відкриття документа
Загальна книга
Робота з листами книги
Робота із стовпцями і рядками листа
Як відобразити приховані стовпці і рядки?
Робота з осередками
Переміщення по осередках
Автозаповнення осередків
Форматування осередків
Карта сайта

Новини
Зворотній зв'язок
Карта сайту

Практичне ознайомлення з пакетом офісних програм MS Office 2007
Отримати код:
Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.

Як налаштувати склад рядка стану?

1. У вікні відкритої книги клацніть правою кнопкою на свобод­ном місці рядка стану.
2. У контекстному меню активуйте потрібні пункти (мал. 1.33):
«Режим вічка» (використовується за умовчанням) - для відображення ре­жима правки поточного вічка. При його активації в лівій частині рядка стану відображується один із сле­дующих режимів.
«Готово» — загальний стан вічка.
Контекстне меню рядка стануМал. 1.33. Контекстне меню рядка стану


«Введення» — режим введення вмісту у вічко. Включається при виділенні вічка і початку введення даних, а також при нажа­тии клавіші F2 двічі.
«Правка» - режим правки даних усередині вічка. Включаєт­ся при подвійному клацанні лівою кнопкою миші на вічку або ж після одинарного натиснення клавіші F2.
«Вкажіть» — режим створення формули у вічку. Включаєт­ся при початку введення формули і виборі чергового вічка для створення формули.
«Підписи» (використовується за умовчанням) — повідомляє, що ак­тивная книга має цифровий підпис.
«Політика управління даними» (використовується по умолча­нию) — повідомляє, що використовується управління правами на до­ступ до даних (IRM) для обмеження доступу до вмісту у вибраній книзі.
«Дозволи» (використовується за умовчанням) — для отображе­ния спеціального значка (поряд з індикатором «Режим вічка»), за допомогою якого можна переглядати дозволи на читання і правку активного документа. При цьому даний значок отобра­жается лише при обмеженні доступу до документа (про це детальніше дивитеся главу про параметри безпеки Excel).
«CAPS LOCK», «NUM LOCK» і «SCROLL LOCK» - для ото­бражения відповідних режимів — введення символів у верх­нем регістрі, включення бічної цифрової клавіатури і про­крутки листів за допомогою клавіш із стрілками.
«Фіксований десятковий формат» (використовується за умовчанням) — для вказівки при введенні, що все чисельні зна­чения, які вводяться на аркуші, відображуватимуться у фик­сированном десятковому форматі.


Примітка. Даний формат використовується, якщо активувати налаштування «Автоматична вставка десяткової коми».

 • «Режим заміни» — для відображення режиму «Заміна», ко­торый включається клавішею INS при редагуванні содер­жимого вічка.
 • «Режим переходу в кінець» (використовується за умовчанням) — для відображення режиму переходу в кінець документа.
 • «Запис макросу» (використовується за умовчанням) — для ото­бражения кнопка поряд з індикатором «Режим вічка», кото­рая запускає початок запису макросу.
 • «Режим виділення» (використовується за умовчанням) — для ото­бражения різний режимів виділення вічка.
 • «Номер сторінки» (використовується за умовчанням) — для ото­бражения номера виділеної сторінки аркуша і число сторінок аркуша при роботі в режимі «Розмітка сторінки» або «Предва­рітельний перегляд».
 • «Середнє» (використовується за умовчанням) — для відображення середнього значення виділених вічок, що містять чисельні значення.
 • «Кількість» (використовується за умовчанням) — для отображе­ния числа виділених вічок.
 • «Кількість чисел» — для відображення числа виділених вічок, що містять чисельні значення.
 • «Мінімальне значення» — для відображення мінімального значення у виділених вічках.
 • «Максимальне значення» — для відображення максимально­го значення у виділених вічках.
 • «Сума» - для відображення суми чисельних значень у виділених вічках.
 • «Ярлики перегляду» — для відображення значка режимів перегляду табличного поля.
 • «Масштаб» — для відображення значення масштабу.
 • «Повзунок масштабу» — для відображення повзунка измене­ния масштабу.

 © Asentli Co, 2009-2010 g.
Error: Can't open cache file!
Error: Can't write cache!
Error: Can't open cache file!
Error: Can't write cache!