¬веденн€
—истемн≥ вимоги дл€ Microsoft Office Excel
ўо нового в Excel 2007?
як запустити програму Excel 2007?
—клад в≥кна ≥ налаштуванн€ програми Excel 2007
«агальн≥ налаштуванн€ програми Excel
—творенн€, збереженн€ ≥ в≥дкритт€ книги Excel
¬≥дкритт€ документа
«агальна книга
–обота з листами книги
–обота ≥з стовпц€ми ≥ р€дками листа
як в≥добразити прихован≥ стовпц≥ ≥ р€дки?
–обота з осередками
ѕерем≥щенн€ по осередках
јвтозаповненн€ осередк≥в
‘орматуванн€ осередк≥в
 арта сайта

Ќовини
«воротн≥й зв'€зок
 арта сайту

ѕрактичне ознайомленн€ з пакетом оф≥сних програм MS Office 2007
ќтримати код:
ѕ≥дтримайте наш сайт ≥ розм≥ст≥ть нашу кнопку на своЇму ресурс≥.

is cbd oil same as hemp oil

 арта сайта

¬веденн€
—истемн≥ вимоги дл€ Microsoft Office Excel
ўо нового в Excel 2007?
як запустити програму Excel 2007?
—клад в≥кна ≥ налаштуванн€ програми Excel 2007
–€док назви
 нопка «Office»
ћеню типових завдань
як набудувати список останн≥х документ≥в?
—тр≥чка
як переходити по стр≥чц≥ в≥д вкладки до вкладки?
як додати вкладку «–озробник» на стр≥чку?
як скрутити ≥ розвернути стр≥чку?
як налаштувати спливаюч≥ п≥дказки кнопок команд на стр≥чц≥?
як набудувати швидкий стиль попереднього перегл€ду?
ѕанель швидкого доступу
як налаштувати розташуванн€ панел≥ швидкого доступу?
як додати кнопки основних команд на панель швидкого доступу?
як додати кнопки додаткових команд на панель швидкого доступу?
як додати кнопки команд ≥з стр≥чки на панель швидкого доступу?
–€док формул
як додати р€док формул у в≥кно програми?
як зм≥нити розм≥ри р€дка формул?
як зм≥нити розм≥р адресного в≥конц€?
“абличне поле
як зм≥нити кол≥р табличноњ с≥тки?
як зм≥нити вигл€д табличного пол€?
як в режим≥ розм≥тка стор≥нки додати л≥н≥йку?
як налаштувати одиниц≥ вим≥ру л≥н≥йки?
як набудувати в≥дображенн€ €рлик≥в режим≥в перегл€ду?
як набудувати розбитт€ аркуша на стандартн≥ стор≥нки табличного пол€?
ћасштаб зображенн€ табличного пол€
як зм≥нити масштаб зображенн€ табличного пол€?
як набудувати в≥дображенн€ регулювальника масштабу на р€дку стану?
як зм≥нити масштаб вид≥леного фрагмента табличного пол€?
як зм≥нити масштаб табличного пол€ за допомогою миш≥?
—муги прокрутки
як додати або прибрати смуги прокрутки?
–€док стану
як налаштувати склад р€дка стану?
–обота з клав≥шею Alt
«агальн≥ налаштуванн€ програми Excel
як зм≥нити зовн≥шн≥й вигл€д програми?
як задати мову дл€ редагуванн€?
як внести до налаштувань програми своњ особист≥ дан≥?
як пол≥пшити в≥дображенн€ шрифт≥в у в≥кн≥ програми?
як набудувати звуковий супров≥д д≥й в програми?
як нлаштувати перев≥рку правопису?
як налаштувати автозам≥ну правопису?
як самост≥йно поповнювати словник автозам≥ни правопису?
як набудувати автоформат при введенн≥?
—творенн€, збереженн€ ≥ в≥дкритт€ книги Excel
—творенн€ книги
як створити додаткове в≥кно книги?
як перемикатис€ м≥ж в≥кнами книги?
як прогл€нути в≥дразу вс≥ в≥дкрит≥ в≥кна?
як розташувати два в≥дкрит≥ в≥кна книги?
як зм≥нити розм≥р в≥кна книги?
як набудувати розм≥щенн€ значк≥в в≥дкритих в≥кон на панел≥ завдань?
«береженн€ книги
як зберегти книгу?
який формат можна вибрати дл€ збереженн€ документа?
як зберегти документ п≥д ≥ншим ≥м€м або за ≥ншою адресою?
як зберегти робочу область?
як перетворити документ, створений в попередн≥х верс≥€х Excel?
як набудувати параметри збереженн€ книг?
¬≥дкритт€ документа
як в≥дкрити збережений документ т≥льки дл€ читанн€?
як в≥дкрити збережений документ €к коп≥ю?
як в≥дкрити книгу з в≥дновленн€м?
як швидко в≥дкрити недавн≥ документи?
як набудувати список останн≥х документ≥в?
як набудувати де€к≥ параметри в≥дкритт€ документ≥в?
«агальна книга
як створити загальну книгу?
як набудувати доступ до даних загальноњ книги?
як працювати ≥з загальною книгою?
як створити особист≥ у€вленн€ дл€ загальноњ книги?
як активувати особист≥ у€вленн€?
як видалити особист≥ у€вленн€?
–обота з листами книги
як перейти до потр≥бного листа книги?
як додати новий лист в книгу?
як набудувати в≥дображенн€ €рличк≥в лист≥в?
як зм≥нити кол≥р €рличка листа?
як прибрати кол≥р €рличка листа?
як розбити в≥кно листа на сектори?
як прибрати розд≥ленн€ листа на сектори?
як вид≥лити лист?
як вид≥лити вс≥ листи книги?
як перейменувати лист?
як перем≥щати або коп≥ювати ≥нформац≥ю з листа на лист?
як очистити вм≥ст листа?
як видалити лист з книги?
як набудувати к≥льк≥сть лист≥в в нових книгах?
як набудувати в≥дображенн€ на лист≥ заголовк≥в стовпц≥в ≥ р€дк≥в?
як набудувати в≥дображенн€ на лист≥ с≥тки?
як перем≥щатис€ по листу за допомогою клав≥ш?
як перем≥щатис€ по листу за допомогою смуг прокрутки?
як перем≥щатис€ по книгах, листах ≥ осередках?
як зм≥нити чергов≥сть розташуванн€ лист≥в в книз≥?
як приховати лист книги?
як в≥добразити прихован≥ листи книги?
як встановити захист на лист?
як зн€ти захист з листа?
як додати фоновий малюнок на лист?
як видалити фоновий малюнок листа?
–обота ≥з стовпц€ми ≥ р€дками листа
як вид≥лити р€док?
як вид≥лити дек≥лька р€дк≥в п≥др€д?
як вид≥лити дек≥лька р€дк≥в не п≥др€д?
як вид≥лити стовпець?
як вид≥лити дек≥лька стовпц≥в п≥др€д?
як вид≥лити дек≥лька стовпц≥в не п≥др€д?
як вид≥лити р€дки ≥ стовпц≥ одночасно?
як зм≥нити стиль заголовк≥в стовпц≥в?
як закр≥пити стовпц≥ на лист≥?
як закр≥пити р€дки на екран≥?
як закр≥пити одночасно р€док ≥ стовпець на лист≥?
як зн€ти закр≥пленн€ стовпц≥в або р€дк≥в?
як швидко зм≥нити ширину стовпц€ ≥ висоту р€дка?
як задати автоп≥дб≥р ширини стовпц€?
як задати автоп≥дб≥р висоти р€дка?
як задати точну ширину стовпц≥в?
як задати точну висоту р€дк≥в?
як задати ширину стовпц≥в за умовчанн€м?
як очистити стовпц≥ ≥ р€дки в≥д вм≥сту?
як видалити стовпець або р€док разом з ≥нформац≥Їю?
як очистити р€док або стовпець в≥д формат≥в?
як очистити р€док або стовпець в≥д формат≥в ≥ вм≥сту?
як додати р€док в таблицю?
як додати стовпець в таблицю?
як приховати стовпець або р€док?
як в≥добразити прихован≥ стовпц≥ ≥ р€дки?
як транспонувати значенн€ з р€дк≥в в стовпц≥ ≥ навпаки?
–обота з осередками
¬ид≥ленн€ осередк≥в
як вид≥лити осередок?
як вид≥лити перший або останн≥й осередок листа?
як вид≥лити осередок з певними параметрами?
як вид≥лити д≥апазон осередк≥в?
як вид≥лити вс≥ осередки листа?
ѕерем≥щенн€ по осередках
як набудувати потр≥бне перем≥щенн€ маркера вид≥ленн€?
як закр≥пити осередок на екран≥?
як зн€ти закр≥пленн€ осередку на екран≥?
як об'Їднати дек≥лька осередк≥в в одну?
як в≥дм≥нити об'Їднанн€ осередк≥в?
як додати в таблицю новий осередок?
як видалити осередок?
як видалити вм≥ст осередку?
як видалити вм≥ст ≥ формат осередку?
¬веденн€ ≥ форматуванн€ даних в осередках
¬≥дм≥на д≥њ
як використовувати в≥дм≥ну д≥њ?
як в≥дмовитис€ в≥д в≥дм≥ни д≥њ?
як ввести в осередок ≥нформац≥ю?
як набудувати автозавершенн€ ≥нформац≥њ, що вводитьс€?
як ввести ≥нформац≥ю у вид≥лений д≥апазон осередк≥в?
як ввести однакову ≥нформац≥ю в≥дразу у вс≥ осередки д≥апазону?
як ввести ≥нформац≥ю одночасно в осередки на р≥зних листах?
як скоп≥ювати значенн€ осередку на р≥зн≥ листи?
јвтозаповненн€ осередк≥в
як заповнити д≥апазон осередк≥в за допомогою автозаповненн€?
як створити арифметичну прогрес≥ю?
як створити геометричну прогрес≥ю?
як створити автопродовженн€ дат?


© Asentli Co, 2009-2010 g.
/справка о несудимости ћ¬ƒ  иев,’арьков,ƒнепр Error: Can't open cache file!
Error: Can't write cache!
http://zreloe-hd.com/ Error: Can't open cache file!
Error: Can't write cache!
sildenafil citrate 50mg coupon;do they make a generic viagra